I am In

CZYM JEST GRYWALIZACJA
I JAK NA NIEJ SKORZYSTASZ?

Grywalizacja to nowoczesne narzędzie komunikacji, wykorzystujące mechanikę gier komputerowych, w relacjach Przełożony-Podwładny, Pracownik-Pracownik i Pracownik-Klient. To innowacyjna metoda angażowania i motywowania uczestników do osiągania zaplanowanych efektów. Wykorzystując mechanizm gry, rywalizacji, wyzwań i osiągnięć, grywalizacja uczy i rozwija umiejętności, zachęca do działania oraz trwale przywiązuje uczestnika do marki.

...

GRYWALIZACJA
W PROCESACH SZKOLENIOWYCH

Grywalizacja to innowacyjna metoda szkoleniowa, silnie angażująca i motywująca osoby zatrudnione w organizacjach do systematycznego osiągania coraz lepszych wyników wykonywanej pracy.

WEJDŹ DO GRY

Grywalizacja
W PROCESIE ZMIAN

Grywalizacja w procesach zmiany doskonale spisuje się w każdej formie szkoleń wewnętrznych, zarówno związanych z ofertą przedsiębiorstwa, zagadnieniami prawnymi, zmianami strukturalnymi, jak też skupiających się na wzmacnianiu umiejętności miękkich kadry pracowniczej.

WEJDŹ DO GRY

...
...

GRYWALIZACJA
W SPRZEDAŻY

Gry angażują bardziej. Zmieniają perspektywę. Wpływają na kreowanie pożądanych postaw bez elementu nakazowego zmiany w podejmowaniu decyzji zakupowych.

WEJDŹ DO GRY

GRYWALIZACJA
W MARKETINGU

Grywalizacja pobudza kreatywność. Pomaga efektywnie pozyskiwać klientów. Generuje wzrost aktywności pracowników i partnerów biznesowych.

WEJDŹ DO GRY

...
...

KORZYŚCI, WARTOŚCI
I CELE GRYWALIZACJI

Grywalizacja nowoczesnymi metodami otwiera nowe możliwości przed zarządem przedsiębiorstw, działami HR oraz marketingu. Przekonaj się o jej zaletach!

WEJDŹ DO GRY