Grywalizacja w procesach szkoleniowych

GRYWALIZACJA W SZKOLENIACH

Grywalizacja to innowacyjna metoda szkoleniowa, silnie angażująca i motywująca osoby zatrudnione w organizacjach do systematycznego osiągania coraz lepszych wyników wykonywanej pracy.

UCZESTNIK GRY SZKOLENIOWEJ DOBROWOLNIE ANGAŻUJE SIĘ W PROCES EDUKACYJNY, SZUKA ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH I WYKONUJE ZADANIA ZESPOŁOWE NAWET GDY WYMAGAJĄ ONE OD NIEGO WIĘKSZEGO NAKŁADU PRACY WŁASNEJ LUB ZGŁĘBIENIA NOWEGO ZAGADNIENIA.

Szkolenia pracownicze, dzięki mechanizmom grywalizacji, można zamienić w atrakcyjne połączenie zabawy i edukacji. Szkolenia wykorzystujące mechanikę gry z atrakcyjnym scenariuszem przestają być tylko obowiązkiem – stają się intrygującą rozrywką i ciekawą przygodą.

PRZYKŁADOWE SZKOLENIA Z WYKORZYSTANIEM GRYWALIZACJI:

  • szkolenia produktowe i ofertowe dla przedstawicieli działów sprzedażowych,
  • szkolenia motywacyjne, kursy zarządzania czasem, ryzykiem, procesem zmian,
  • szkolenia w zakresie standardów obsługi klienta oraz obiegu dokumentów itp.,
  • szkolenia dla pracowników obejmujących nowe stanowisko pracy (np. awans),
  • szkolenia dla nowych pracowników, kursy projektowe, prawne, księgowe itp.,
  • szkolenia BHP, szkolenia dotyczące organizacji pracy i kultury organizacyjnej.