Grywalizacja w procesie zmian

GRYWALIZACJA W PROCESIE ZMIAN

Grywalizacja w procesach zmian doskonale spisuje się w każdej formie szkoleń wewnętrznych, zarówno związanych z ofertą przedsiębiorstwa, zagadnieniami prawnymi, zmianami strukturalnymi, jak też skupiających się na wzmacnianiu umiejętności miękkich kadry pracowniczej.

Zadaniem systemu grywalizacyjnego jest spełnienie wyznaczonych celów biznesowych, skorelowanych z oczekiwaniami twórcy.

WARTOŚCI GRYWALIZACJI:

  • budowanie dobrowolnego zaangażowania pracownika w pozyskanie nowej wiedzy, pożądanej z punktu widzenia organizacji,
  • wzbudzanie silnej automotywacji wśród pracowników do osiągania wyznaczonych im celów biznesowych, edukacyjnych i rozwojowych,
  • rozwiązywanie problemów (m.in. napięć, konfliktów) w organizacji i trwała zmiana zachowań istotnych z perspektywy kultury organizacji,
  • rozwój umiejętności zespołów pracowniczych, współpracy zespołowej oraz realizacji projektów wymagających kooperacji wielu działów,
  • zdrowa rywalizacja pracowników/zespołów pracowniczych, skutkująca wzrostem efektywności pracy w każdym obszarze funkcjonowania firmy.

To jednak tylko drobna część możliwości, jakie otwiera przed firmą system grywalizacyjny. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!