Grywalizacja w sprzedaży

GRYWALIZACJA W SPRZEDAŻY

Gry angażują bardziej. Zmieniają perspektywę. Wpływają na kreowanie pożądanych postaw bez elementu nakazowego: zmiany w podejmowaniu decyzji zakupowych następują w wyniku samodzielnej i dobrowolnej decyzji uczestnika lub klienta, pragnącego uzyskać pożądane efekty na styku gry i jego codziennej rzeczywistości. Choć oddziałują nie wprost, lecz za pomocą mechanizmów opartych na wiedzy psychologicznej, stanowią w pełni funkcjonalny, etyczny oraz efektywny sposób podnoszenia sprzedaży i rozpoznawalności produktów.

  • Zmotywowanie uczestników gry do osiągania wyznaczonych celów sprzedażowych.
  • Zwiększenie współczynników wydajności i terminowości realizowanych obowiązków.
  • Wprowadzenie celowego współzawodnictwa uczestników.
  • Połączenie osiągania osobistych celów uczestników z celami sprzedażowymi.
  • Zaangażowanie uczestników w zdobywanie wiedzy o produkcie.
  • Wykorzystanie kreatywności uczestników dla zwiększenia przychodów i zysków firmy.
  • Wykorzystanie motywacji jako narzędzia skuteczniejszego od innych form nagradzania.
  • Aktywizacja klientów w kanałach komunikacji społecznościowej.