Korzyści, wartości i cele grywalizacji

KORZYŚCI, WARTOŚCI I CELE GRYWALIZACJI

Grywalizacja wykorzystuje mechanizmy gry (m.in. rywalizacji, wyzwań, osiągnięć) dla budowania zaangażowania pracowników w realizację celów biznesowych organizacji. Nowoczesnymi metodami, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, otwiera nowe możliwości przed zarządem przedsiębiorstw, działami HR oraz marketingu. Dzięki swej skuteczności wpływa na unowocześnienie standardów i jakości pracy każdej organizacji.

GRYWALIZACJA – KORZYŚCI:

 • angażuje uczestników na głębszym poziomie niż standardowe działania szkoleniowe,
 • gwarantuje długofalowy wpływ na zachowanie pracownika (trwała zmiana postaw),
 • generuje wzrosty sprzedaży, rozwój wiedzy, zwiększa aktywność zawodową kadry,
 • zapewnia wzrost lojalności pracownika wobec zatrudniającej go organizacji.

WARTOŚCI GRYWALIZACJI:

 • budowanie dobrowolnego zaangażowania pracownika w pozyskanie nowej wiedzy, pożądanej z punktu widzenia organizacji,
 • wzbudzanie silnej automotywacji wśród pracowników do osiągania wyznaczonych im celów biznesowych, edukacyjnych i rozwojowych,
 • rozwiązywanie problemów (m.in. napięć, konfliktów) w organizacji i trwała zmiana zachowań istotnych z perspektywy kultury organizacji,
 • rozwój umiejętności zespołów pracowniczych, współpracy zespołowej oraz realizacji projektów wymagających kooperacji wielu działów,
 • zdrowa rywalizacja pracowników / zespołów pracowniczych, skutkująca wzrostem efektywności pracy w każdym obszarze funkcjonowania firmy.

CELE GRYWALIZACJI

Zadaniem systemu grywalizacyjnego w przedsiębiorstwie jest spełnienie jasno wyznaczonych celów biznesowych, skorelowanych z oczekiwaniami pracodawcy. Takimi celami mogą być:

 • zmotywowanie uczestników gry do osiągania wyznaczonych celów sprzedażowych,
 • zwiększenie współczynników wydajności i terminowości realizowanych obowiązków,
 • wprowadzenie celowego współzawodnictwa zespołów sprzedażowych/projektowych,
 • zarządzanie rozwojem osobistym oraz zawodowym pracowników – wzrost kompetencji,
 • połączenie osiągania osobistych celów pracowników z celami biznesowymi organizacji,
 • zaangażowanie partnerów handlowych w kursy produktowe oraz szkolenia ofertowe,
 • wykorzystanie kreatywności pracowników dla zwiększenia przychodów i zysków firmy,
 • wykorzystanie motywacji jako narzędzia skuteczniejszego od innych form nagradzania,
 • aktywizacja pracowników w kanałach komunikacji społecznościowej przedsiębiorstwa.