słownik pojęć

PODSTAWOWE MECHANIZMY/SŁOWNICZEK

PUNKTY

Punkty posiadają na ogół wartość fikcyjną – nie mają przełożenia na wartości finansowe (monetarne); jeżeli przekładają się na wartość finansową, np. w postaci nagród, rabatów i in., zasadniczym celem gracza nadal pozostaje gromadzenie samych punktów.

NAGRODY

Nagrody posiadają wartość wirtualną (świadectwo kompetencji, dostęp do ekskluzywnej części portalu bądź zasobów wiedzy) lub wartość materialną (produkty, karty rabatowe, bilety na wydarzenia itp.).

ODZNAKI

Odznaki to wirtualne certyfikaty biegłości medale i trofea dowodzące osiągnięcia pewnego poziomu w grze, realizacji celów i natychmiastowej gratyfikacji za ich osiągnięcie (istnieje możliwość gromadzenia dowolnej ilości odznak/certyfikatów).

RANKINGI

Tablice wyników to system rankingowy, który wskazuje wyniki i wydajność gracza w kontekście pozostałych graczy, prezentuje liderów (pobudza konkurencje między graczami), wizualizuje wyniki indywidualne oraz wyniki zbiorcze zespołów.

POZIOMY

Osiąganie wyznaczonych celów lub wykonanie określonych zadań skutkuje dostępem do nowego poziomu gry, nowego świata itp.; celem jest utrzymanie zaangażowania graczy po opanowaniu przez nich określonego poziomu umiejętności oraz realizacji celów; każdy poziom jest trudniejszy od poprzedniego i stawia przed graczem nowe wyzwania.

SCENARIUSZ GRY

Opisuje zadania do wykonania przez użytkownika w postaci misji, ujęte w atrakcyjnej opowieści (np. historia przygodowa, detektywistyczna). Zadania ukierunkowane są na osiągnięcie przez gracza pożądanego celu: zdobycie wiedzy, zapoznanie się z treściami kursu i in. Scenariusz musi być atrakcyjny i angażujący, skupiając uwagę gracza na zadaniu, wzbudzając chęć rywalizowania z innymi graczami w celu uzyskania lepszego rezultatu osobistego lub zespołowego, wygrania nagrody głównej/etapowej itp.

MECHANIKA GRY

Sposób realizacji zadań, poruszania się na platformie gry i wykonywania złożonych czynności w celu uzyskania odpowiedniej ilości punktów, trofeów oraz miejsca w rankingu, a także metodyka budowania przewagi gracza nad innymi użytkownikami (strategia i taktyka gry).

PLATFORMA GRY

W przypadku projektu grywalizacyjnego udostępnianego w wersji cyfrowej platformę stanowi programistyczny kod strony www.